Warszawa, Ludwika Rydygiera 15A/61
513-499-499 biuro@konsorcjumfinansowe.pl
Prywatne pożyczki pod zastaw nieruchomości Warszawa

Jak wygląda oddłużanie nieruchomości?

Jak wygląda oddłużanie nieruchomości?

Oddłużenie nieruchomości polega na częściowej bądź całkowitej spłacie obciążeń finansowych danej nieruchomości. Zajmują się tym najczęściej specjalne firmy, które odkupują od właściciela zadłużoną nieruchomość.Przed sfinalizowaniem transakcji najczęściej w biurze notariusza podpisywana jest tzw. umowa przedwstępna. W niej powinny znaleźć się informacje takie jak: imię i nazwisko, cena zakupu oraz ostateczny termin umowy finalnej. Ponadto w umowie musi być informacja odnośnie formy zapłaty i aktualnego stanu prawnego danej nieruchomości.

Oddłużanie to usługa świadczona zazwyczaj przez firmy doradztwa finansowego lub prawnego. Opiera się ona na pośrednictwie pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. Po podpisaniu umowy oficjalnym reprezentantem dłużnika zostaje właśnie firma oddłużeniowa. To ona prowadzi ewentualne negocjacje z wierzycielami na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa. Dla wielu osób takie profesjonalne wsparcie jest bezcenne. Firmy oddłużeniowe nie tylko pomagają spłacić zobowiązania, ale i zmniejszyć obciążenia, które wynikać mogą ze zbyt wysokich odsetek. Pomagają również w usunięciu danych klienta z rejestru dłużników.

Na rynku trudno jest sprzedać nieruchomość, w szczególności w przypadku osób zadłużonych, u których istnieje ryzyko egzekucji komorniczej. W tej sytuacji skorzystanie z usług firmy oddłużeniowej jest często jedynym sposobem na wyjście z kłopotów. Firmy te skupują w zasadzie wszystkie nieruchomości, bez względu na ich kondycję techniczną czy formalno-prawną. Załatwienie formalności przebiega najczęściej bardzo szybko. Klient uzyskuje potrzebną mu gotówkę w bardzo krótkim czasie. Proces oddłużania mieszkania wygląda zazwyczaj w następujący sposób:

  • Umówienie się z firmą oddłużeniową na oglądanie danej nieruchomości np. mieszkania,
  • Szybkie dokonanie całkowicie bezpłatnej oceny formalno-prawnej danej nieruchomości,
  • Przygotowanie oferty, po jej zaakceptowaniu podpisanie umowy przedwstępnej i wypłata zadatku,
  • Po dostarczeniu oryginałów wszystkich potrzebnych dokumentów podpisanie aktu notarialnego sprzedaży mieszkania i zapłata całej sumy pieniędzy w gotówce lub na konto bankowe.

Przed przystąpieniem do oddłużania nieruchomości, czyli sprzedania jej firmie oddłużeniowej potrzebne jest przygotowanie kilku dokumentów. W przypadku lokali i budynków są to akt własności (prawo nabycia), numer Księgi Wieczystej, wypis z rejestru gruntów (dla domów) itd. dla gruntów i działek rolnych lub budowlanych należy przygotować akt własności, numer Księgi Wieczystej oraz wypis z rejestru gruntów. Jeśli są to nieruchomości zadłużone trzeba również przedstawić odpowiednią dokumentacją dotyczącą wysokości obciążenia hipoteką.

Oddłużanie ma niewątpliwie wiele zalet. Przede wszystkim pozwala zapobiec egzekucji komorniczej i zajęciu mienia przez komornika. Z usług tego typu skorzystać mogą zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Oddłużanie jest tym skuteczniejsze, o ile doszło do niego odpowiednio wcześnie. Najlepiej zgłosić się do firmy oddłużeniowej już z chwilą pojawienia się pierwszych problemów ze spłatą zobowiązania.

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar