Jak powinna być skonstruowana umowa pożyczki pod zastaw?

Jak powinna być skonstruowana umowa pożyczki pod zastaw?

Pożyczki pod zastaw nieruchomości to odmiana kredytów, która w polskich warunkach wciąż cieszy się jedynie co najwyżej umiarkowaną popularnością wśród konsumentów. Można śmiało powiedzieć, że pod tym względem rodzimy sektor pożyczkowo-kredytowy w dość wyraźny sposób odróżnia się od analogicznych branż chociażby w krajach Europy Zachodniej, gdzie takie rozwiązania, jak pożyczki pod zastaw nieruchomości od dłuższego już czasu stanowią praktycznie standard. 

Dlaczego Polacy nadal stosunkowo rzadko i niechętnie, w porównaniu z konsumentami z krajów zachodnich, decydują się na korzystanie z pożyczek pod zastaw nieruchomości? Według specjalistów główną rolę odgrywają tutaj dwa podstawowe czynniki. Pierwszym z nich jest wciąż niezbyt wysoki poziom społecznej wiedzy na temat zarówno specyfiki, jak i szczególnych zalet tej odmiany pożyczek. Drugi czynnik to z kolei po prostu uwarunkowania psychologiczne: bardzo często wstrzymujemy się przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu pożyczki pod zastaw domu lub mieszkania, ponieważ mamy wrażenie, że w takim wypadku perspektywa ewentualnej utraty naszej nieruchomości staje się jak gdyby bardziej realna. Trzeba jednak zastrzec, że jest to złudzenie jak najbardziej złudne a bardzo często również prowadzące na manowce. Obecnie pożyczki pod zastaw nieruchomości w swoich różnych wariantach są uznawane przez ekspertów za najbardziej efektywną i najbezpieczniejszą metodę wychodzenia z tak zwanej spirali zadłużenia. Co więcej, ze względu na swoje niższe, niż w przypadku innych form kredytu oprocentowanie, pożyczki pod zastaw stanowią po prostu również bardzo ciekawą propozycję dla wszystkich tych klientów, którym zależy na jak największej minimalizacji kosztów obsługi zadłużenia.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości: co przede wszystkim warto o nich wiedzieć?

Aktualnie pożyczki pod zastaw występują na polskim rynku w dwóch podstawowych i zdecydowanie najczęściej spotykanych wariantach. To, z którym wariantem mamy do czynienia w konkretnym przypadku, zależy od tego, jak jest skonstruowana dana umowa pożyczki pod zastaw nieruchomości. W tym miejscu należy więc po raz kolejny przypomnieć, że zawsze przed podpisaniem umowy o jakąkolwiek pożyczkę, w tym oczywiście również pożyczkę pod zastaw domu lub mieszkania, należy dokładnie przeczytać całą dokumentację.

Wspominane dwa podstawowe warianty, w jakich na rynku dostępne są szeroko rozumiane pożyczki pod zastaw domu lub mieszkania to po pierwsze typowe pożyczki hipoteczne, zaś po drugie tak zwane pożyczki pod przewłaszczenie.

W tym pierwszym, bardziej „tradycyjnym” wypadku pożyczkodawca po prostu dokonuje wpisu do księgi wieczystej nieruchomości, która stanowi zastaw pożyczki. Wpis ów zapewnia pożyczkodawcy pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich roszczeń w przypadku sprzedaży nieruchomości lub też jej ewentualnej licytacji komorniczej. Ten wariant nie jest jednak dla pożyczkodawcy tak komfortowy, jak pożyczki pod przewłaszczenie(postępowania sądowe lub komornicze nierzadko przecież toczą się całymi latami), dlatego też oprocentowanie typowych pożyczek pod hipotekę jest wyraźnie wyższe, niż w przypadku kredytów pod przewłaszczenie.

W tym drugim przypadku umowa pożyczki pod zastaw bazuje na całkiem innych mechanizmach i odznacza się zupełnie inną specyfiką działania. Pożyczkodawca nie dokonuje wpisu do księgi wieczystej nieruchomości, lecz po prostu staje się prawnym jej właścicielem na czas trwania pożyczki. W przypadku, gdy zobowiązanie nie zostanie spłacone w przewidzianym terminie, pożyczkodawca ma obowiązek zbyć dom lub mieszkanie po możliwie jak najbardziej korzystnej cenie a pozostałą po tym kwotę przekazać pożyczkobiorcy. W wypadku pożyczek pod przewłaszczenie oprocentowanie jest naprawdę korzystne i znacznie niższe, niż w przypadku innych dostępnych na rynku form kredytów. Co również ważna, owa zmiana właściciela nieruchomości na czas trwania pożyczki ma charakter jedynie prawny: osoba zastawiająca swój dom lub mieszkanie nadal może w nim mieszkać na dokładnie takich samych warunkach, jak wcześniej.

Najważniejsze zalety pożyczek pod zastaw

O pierwszym i chyba najważniejszym atucie pożyczek pod zastaw nieruchomości była już mowa wcześniej: jest to znacznie niższe, niż w przypadku innych form kredytów, oprocentowania, co pozwala naprawdę znacząco zmniejszyć koszt obsługi zadłużenia.

Inna istotna zaleta to fakt, że bank lub inna instytucja udzielająca nam kredytu, którego podstawą prawną jest umowa pożyczki pod zastaw, uzyskuje gwarancję możliwości odzyskania pożyczonego kapitału. Oznacza to nie tylko niższe oprocentowanie, ale również znacznie korzystniejszą dla klienta ocenę zdolności kredytowej. W ten sposób możemy po prostu pożyczyć więcej pieniędzy, a na dodatek takie problemy, jak zła historia w BIK lub brak stałych dochodów schodzą na dalszy plan i nie są uwzględniane przez potencjalnego pożyczkodawcę.

Podsumowanie

Jak więc widać, pożyczki, dla których podstawą jest umowa pożyczki pod zastaw nieruchomości to produkt charakteryzujący się naprawdę istotnymi zaletami, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że dostęp do standardowych kredytów jest obecnie coraz bardziej utrudniony i wiąże się z coraz większymi trudnościami.