RODO

Komunikat RODO

INFORMACJA DLA KLIENTÓW KONSORCJUM FINANSOWE SP. Z O. O.

Szanowny Kliencie,

W Konsorcjum Finansowym Sp. z o. o. jesteśmy głęboko zaangażowani w budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród naszych klientów i kooperantów. Nasz model działania został w pełni dostosowany do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Klienci Konsorcjum Finansowego Sp z o. o. mają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pragniemy zapewnić, że Konsorcjum Finansowe Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

W razie pojawienia się pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności, Polityki Cookies czy innych z zakresu ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z naszym zespołem dedykowanym ochronie danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: biuro@konsorcjumfinansowe.pl Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie.

Konsorcjum Finansowe Sp. z o. o.